Дошкільний навчальний

Прозорість та відкритість

Статут закладу освіти

Кадровий склад дошкільного закладу

Освітні програми

Територія обслуговування

Проектна потужність та фактична

Мова освітнього процесу - українська

Вакантні посади - вакантні посади відсутні

Матеріально-технічне забезпечення

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу дошкільної освіти

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами - 

Дошкільний заклад забезпечений безперешкодним доступом – пандусом, кнопкою виклику - за умови недоступності приміщення, встановлена поруч з вхідними дверима.

Додаткові освітні послуги - 

заклад дошкільної освіти  не надає додаткових освітніх послуг.